..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w programie profilaktycznym „Szkoła Promująca zdrowie”.

Wszyscy wiemy jak ważne dla zdrowia naszych pociech są wysiłek fizyczny, zdrowe odżywianie i higiena osobista. Przystępując do programu przygotowaliśmy harmonogram działań na cały rok szkolny, zawierający atrakcyjne i zróżnicowane formy aktywności promujących zdrowy tryb życia. Chcemy prosić Państwa o pomoc w realizacji naszego programu. Liczymy na Państwa udział w planowanych rozgrywkach sportowych, pikniku czy rajdzie rowerowym. Prosimy o cierpliwe wypełnianie pojawiających się na zebraniach ankiet. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas formy aktywnego spędzania czasu przyczynią się do integracji środowiska szkolnego i lokalnego.

Wierzymy, że z Państwa pomocą osiągniemy zamierzony w programie efekt, tzn. uda nam się zaszczepić w uczniach chęć podejmowania wysiłku, aby po prostu zdrowo żyć. Przy okazji po roku realizacji programu mamy nadzieję uzyskać prestiżowy certyfikat „Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie”.

O wszelkich inicjatywach podejmowanych w ramach programu będziemy Państwa informować za pośrednictwem tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym oraz na stronie internetowej szkoły www.sp37.siteor.pl (zakładka Nasza szkoła / Szkoła promująca zdrowie / Promocja zdrowia)

Z poważaniem

Koordynatorki programu

Anna Ciasnocha, Małgorzata Dubiel, Ewa Mazur