..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego w roku 2019 przez Szkołę Podstawową nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka Szkoły Podstawowej nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach otrzymała w roku 2019 środki finansowe na zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 879 pozycji książkowych o wartości 15 000 zł. W pierwszych miesiącach 2019 r. zostały sporządzone wstępne listy dezyderatów czytelniczych będące podstawą późniejszych zamówień. Cenną wskazówką dla tworzenia zamówienia były, poza wynikami przeprowadzonych ankiet dotyczących potrzeb czytelniczych, wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów w bibliotece szkolnej. Przeprowadzono także konsultacje z polonistami pod kątem wzbogacenia księgozbioru w nowości wydawnicze oraz w lektury szkolne (uzupełnienie zbioru lektur szkolnych było bardzo istotne ze względu na ich duży brak oraz nową poszerzoną listę lektur w związku z reformą szkolnictwa). Biblioteka szkolna przekazała listy propozycji do zakupu samorządowi uczniowskiemu, radzie rodziców oraz radzie pedagogicznej, które to organy pozytywnie je zaopiniowały. Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona. Lektury szkolne stanowiły 59% zakupionych książek. Jednak największym zainteresowaniem cieszą się tzw. nowości wydawnicze, które stanowiły drugi filar zamówienia. Pojawiły się wśród nich: “Córka czarownic” D. Terakowskiej, „Magiczne Drzewo” A. Maleszko czy też „Kroniki Archeo” A. Stelmaszyk, itp.  W realizacji zamówienia znalazły także się audiobooki oraz książki z powiększoną czcionką, kolorowym tekstem i przewagą ilustracji dla dzieci słabiej widzących. Wraz z pojawieniem się książek w szkole został wydzielony segment regałów opatrzony patronatem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wskazujący tym samym na nowości wydawnicze do wypożyczenia dla uczniów.

 W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cała szkoła zaangażowała się w realizację różnych akcji oraz projektów czytelniczych.

W bibliotece szkolnej prowadzono cotygodniowe spotkania pt: „Czwartkowe czytanie”, dbając o podniesienie poziomu czytelnictwa codziennie na dużej przerwie odbywa się „Przerwa na czytanie”. Organizowano szereg konkursów czytelniczych np. „Miś w literaturze” czy „Polska w barwach jesieni”. Brano cykliczny udział w akcji promującej książkę i czytelnictwo „Tysiąc powodów, by czytać”. Zorganizowano grę terenową o bibliotece „Czy wiesz, że ...” oraz przygotowano wiele wystaw, m.in. „Niepodległa”, „Humor z … myszką”, „Zawody związane z książką dawniej i dziś”. W ramach poznania rynku wydawniczego wzięto udział w Międzynarodowych Targach książki w Krakowie. Zrealizowano projekt czytelniczy „Duchy w bibliotece” związany z postacią Ch. Dickensa i jego „Opowieścią wigilijną”.