..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Dnia 30 maja 2008r.. odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole.

 Patronem został wybitny człowiek -poeta ks. Jan Twardowski.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 mszą św. w Katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie został poświęcony sztandar. Następnie zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły, by uczestniczyć w dalszej części programu: ślubowaniu, przemówieniach przedstawicieli władz oraz części artystycznej poświęconej życiu i twórczości poety. Uroczystość zakończyła się odsłonięciem tablicy pamiątkowej w holu naszej szkoły. Odśpiewano hymn szkoły, skomponowany przez Panią Hannę Fabijanowską, do słów uczennic Ani Przybylak i Julii Wilkosz.

 

Hymn szkoły.

słowa: Anna Przybylak i Julia Wilkosz
muzyka: Hanna Fabijanowska

 

Witaj szkoło ukochana,
Witaj ciepłem swym od rana.
Jesteś dla nas pełna troski,
Jak nasz patron - Jan Twardowski.

Być dobrym dla innych ludzi,
Szanować bliźniego swego,
Pomoże znajomość wierszy
Księdza Jana Twardowskiego.

Witaj szkoło ukochana,
Witaj ciepłem swym od rana.
Jesteś dla nas pełna troski,
Jak nasz patron - Jan Twardowski.

Ksiądz Jan patronem jest szkoły,
My dumni jesteśmy z tego.
By godnym być swego patrona
Czytamy więc wiersze jego.

Witaj szkoło ukochana,
Witaj ciepłem swym od rana.
Jesteś dla nas pełna troski,
Jak nasz patron - Jan Twardowski.

I stale się będzie odnawiać
Idea w tych wierszach złożona,
A każdy dla siebie odkryje
Przesłanie naszego patrona.

Być dobrym dla innych ludzi,
Szanować bliźniego swego,

Niech każdy dla siebie odkryje

Przesłanie patrona naszego.


 

W holu szkoły umieszczony jest obraz patrona ks. Jana Twardowskiego
namalowany przez Panią Małgorzatę Handermander - Lewicką, która
ofiarowała go z okazji nadania imienia szkole w roku 2008.