..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Stymulacja polisensoryczna

Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 prowadzone są zajęcia ze stymulacji polisensorycznej, która pomaga dzieciom niepełnosprawnym w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców. Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka, likwidację zaburzeń prioproceptywnych, zaburzeń równowagi i poczucia ułożenia własnego ciała, lęku przed wykonywaniem różnych czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów. Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów zakłócają, a często uniemożliwiają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów: czucia proproceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.Zajęcia odbywają się w Sali Doświadczania Świata. Mają charakter indywidualny, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela same dozują sobie wrażenia zmysłowe oraz grupowe w formie spektakli związanymi z porami roku. Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, są to m. in.:

1) Panel interaktywny z przyciskami

2 ) Kostka interaktywna

3) Interaktywna lampa do światłowodów

4) Kaskada światłowodowa

5) Interaktywna kolumna bulgocząca

6) Podstawa do bulgoczącej kolumny

7) Rzutnika światła

8) Zestaw tarcz obrotowych wraz z silnikiem

9) Kula lustrzana

10) Mini wieża z systemem Hi-Fi

12) Zestaw elementów miękkich: 3 materace składanie miękkie

13) Materiały edukacyjne - opisujące zagadnienia dotyczące stymulacji polisensorycznejw pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym. Sprzęt Sali Doświadczania Świata sprzyja zabawie, relaksacji, terapii polegającej na dostarczaniu uczniom wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane przez nauczycieli bodźce płynące z różnorodnych urządzeń znajdujących się w Sali.Stymulacji z wykorzystaniem w/w sprzętu poddawani są uczniowie, którzy maja trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców płynących z otoczenia, jak również potrzebujących wyciszenia, relaksu – stabilizacji z sferze emocji. Jest ona wykorzystywana w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami emocji oraz we wczesnym wspomaganiu rozwoju .