..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

"Rozwijam Skrzydła"

       Zajęcia Rozwijam skrzydła w ramach projektu unijnego Umiem więcej – mogę więcej,  realizowanego w naszej szkole odbywały się cyklicznie począwszy od października 2018 do czerwca 2019.

     Były to zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe takie jak: komunikacja językowa, praca zespołowa, kreatywne myślenie z wykorzystaniem umiejętności matematyczno – informatycznych i przyrodniczych, pogłębianiem zainteresowań oraz integracją osób słyszących i osób posiadających wadę słuchu. Na zajęciach uczestnicy nabywali i rozwijali kompetencje kluczowe. Działania te miały formę warsztatową w salach lekcyjnych i na licznych wycieczkach. Czego uczniowie nie doświadczyli? Były tu scenki, dialogi, prezentacje, zadania informatyczne, ćwiczenia mające na celu usprawnić komunikację językową, obserwacje ptaków, spotkania z wyjątkowymi ludźmi, obsługa dronu, lornetek, lunety. Każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Na wycieczkach obserwowano przyrodę ożywioną i tę z pozoru martwą. Dzięki lornetkom i lunecie obserwowano życie ptaków w ich naturalnym środowisku. Słuchano niekończących się opowieści o florze i faunie stawów, zagajników, lasów. Dendrolog snuł opowieści o drzewach, a przewodnik w kopalni soli w Bochni uświadamiał, jak ważną była i jest sól. Znany fotograf przyrody – Pan Marcin Karetta - uczył, jak wykonywać zdjęcia ptakom, by ich nie spłoszyć.

      Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie, zostali doposażeni w latarki i światełka odblaskowe, by wszystkie wycieczki –współorganizowane przez uczestników projektu – zakończyły się bezpiecznie.