..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Integracja Bilateralna

To unikalny program ćwiczeń , który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców bo ruch to podstawa wszystkich procesów uczenia się:

 1. poprawia świadomość ciała i schemat ciała w przestrzeni,
 2. poprawia równowagę i kontrolę postawy,
 3. wspiera kształtowanie się lateralizacji,
 4. poprawia pamięć sekwencyjną i planowanie ruchu,
 5. wypracowuje automatyzację ruchów,
 6. uczy wielozadaniowości,
 7. wpływa na wzrost pewności siebie.

Polecamy Integrację Bilateralną, gdy masz: 

 1. obniżoną obustronną koordynację np. problemy z łapaniem piłki,
 2. trudności z różnicowaniem stron prawa / lewa,
 3. niewykształcona w pełni lateralizacja np. utrzymująca się oburęczność,
 4. niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych np. kopniecie piłki w ruchu lub po kozłowaniu.