..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

LISTA NAUCZYCIELI

Balik Maria

filologia polska,

Bankiewicz Paweł

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, historia

Baryła Matylda

biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagogika

Bochenek Małgorzata

matematyka, egzaminator  egzaminu maturalnego z matematyki, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki, trener  kandydatów na egzaminatorów maturalnych z matematyki, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Buczkowska Bożena

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Burzyk Magdalena

rewalidacja, surdopedagogika

Chwastowska Monika

filologia angielska, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Ciasnocha Anna

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Czekańska Mirosława

filologia polska

Dubiel Małgorzata

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Etryk Barbara

wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Fabijanowska Hanna

wychowanie muzyczne, surdopedagogika, sztuka, informatyka

Folwarczny Bogumiła

pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Gabrysiak Katarzyna

filologia romańska

Garbaciuk Anna

filologia polska, historia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja regionalna

Gądek Jolanta

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, filologia polska, edukacja wczesnoszkolna

Gojowy Kamil

muzyka

Grzegorzek-Kluczniok Małgorzata

filologia germańska, edukacja wczesnoszkolna

Guzy – Biernacka Grażyna

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika

Halamska – Pawełko Magdalena

nauczanie początkowe

Heuptmann Jean-Claude

język francuski, egzaminator egzaminu maturalnego z języka francuskiego

Janda Dominika

pedagogika resocjalizacyjna

Kantor - Szczęśniak

matematyka, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki

Karasiewicz Aleksander

pedagogika z wychowaniem fizycznym i obronnym, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kasza Grażyna

nauczanie początkowe, teologia, nauki o rodzinie, edukacja europejska, surdopedagogika

Klachacz Dawid

filologia polska

Kleinert Barbara

rewalidacja, tyflopedagog

Kloc Małgorzata

filologia romańska

Kosińska Jolanta

pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Kott Adrianna

filologia angielska

Kozieł Kamila

filologia polska

Kozłowska Elżbieta

historia, surdopedagogika

Kubacka Teresa

wychowanie plastyczne, surdopedagogika, technika

Lipiński Robert

teologia

Lisoń Aneta

matematyka, fizyka, informatyka

Lubosik Łukasz

Matematyka, informatyka

Marciniak Sara

chemia, fizyka, matematyka

Mazur Ewa

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, wiedza o społeczeństwie

Meus Danuta

teologia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, informatyka

Minkina – Konc Dorota

wychowanie fizyczne

Muszyńska Kaja

filologia angielska

Ogórek Bernadetta

matematyka, informatyka

Oszczyk Maria

geografia, przyroda, surdopedagogika

Pakuła Barbara

pedagogika – edukacja elementarna, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika

Paulewicz Maria

geografia

Pękała Marcin

teologia

Pohl Alicja

socjologia, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Ptaszek Patrycja

edukacja wczesnoszkolna, edukacja artystyczna

Pyzdrowska Grażyna

logopedia, pedagogika resocjalizacyjna, oligofrenopedagogika

Regulska – Szumlas Magdalena

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,  plastyka, technika

Skrzypińska Ewa

pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Sochacka Agnieszka

filologia angielska, surdopedagogika

Stolecki Maciej

wychowanie fizyczne

Syrzistie Beata

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna

Szemiel Małgorzata

teologia

Szumski Dariusz

historia, wiedza o społeczeństwie, egzaminator  egzaminu maturalnego z historii, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Ślipek Aniela

bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, historia

Troc Beata

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Wawrzaszek Ireneusz

filologia polska, surdopedagogika

Wolny Patryk

fizyka, matematyka, egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki, egzaminator egzaminu ósmoklasisty z matematyki, nauczyciel sekcji dwujęzycznej

Wołos Małgorzata

pedagogika, kształcenia zintegrowane, surdopedagogika, doradztwo zawodowe

Wójcik Anna

geografia

Wyszyńska Iwona

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, bibliotekoznawstwo

Zazuwiak Urszula

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna

Żydek Michał

geografia, edukacja wczesnoszkolna