..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Lp.

Nazwisko i imię

Posiadane kwalifikacje

 1.  

Balik Maria

język polski

 1.  

Bankiewicz Paweł

historia, etyka,, filozofia, WOS

 1.  

Bartos Józef

religia

 1.  

Baryła Matylda

Biologia, surdopedagogika,wychowanie do życia w rodzinie

 1.  

Bochenek Małgorzata

matematyka, język francuski

 1.  

Buczkowska Bożena

pedagogika wczesnoszkolna, logopedia,pedagogika opiekunczo-wychowawcza 

i Zarządzanie w Oświacie

 1.  

Burzyk Magdalena

język angielski, surdopedagogika, tyflopedagogika,wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu z treningiem umiejętności społecznych

 1.  

Chwastowska Monika

język angielski, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu

 1.  

Ciasnocha Anna

pedagogika wczesnoszkolna i opiekuńczo-wychowawcza, surdopedagogika

 1.  

Czech Kacper

wychowanie fizyczne

 1.  

Czekańska Mirosława

język polski

 1.  

Dubiel Małgorzata

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, surdopedagogika

 1.  

Etryk Barbara

wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Fabijanowska Hanna

muzyka, sztuka, informatyka i technika, surdopedagogika

 1.  

Folwarczny Bogumiła

pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika

 1.  

Gabrysiak Katarzyna

język hiszpański, język francuski

 1.  

Garbaciuk Anna

język polski, historia, surdopedagogika

 1.  

Gądek Jolanta

pedagogika, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, filologia polska

 1.  

Grzegorzek – Kluczniok M.

język niemiecki

 1.  

Guzy – Biernacka Grażyna

pedagogika, surdopedagogika

 1.  

Halamska – Pawełko M.

nauczanie początkowe

 1.  

Hauptmann Jean-Claude

język francuski

 1.  

Janda Dominika

pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 1.  

Kasza Grażyna

nauczanie początkowe, religia, WOS, surdopedagogika

 1.  

Kloc Małgorzata

język francuski

 1.  

Kominowska Sabina

język francuski

 1.  

Kominowski Michał

język angielski

 1.  

Kosińska Jolanta

pedagogika wczesnoszkolna

 1.  

Kozieł Kamila

język polski

 1.  

Kozłowska Elżbieta

historia, surdopedagogika

 1.  

Kurek Magdalena

plastyka

 1.  

Kuźnia Kornelia

chemia

 1.  

Lipiński Robert

religia, matematyka, wychowanie fizyczne

 1.  

Lubosik Łukasz

matematyka, informatyka

 1.  

Mazur Ewa

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna,edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,WOS

 1.  

Meus Danuta

religia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, studia podyplomowe
Autyzm, Zespól Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe-diagnoza i terapia.

 1.  

Minkina – Konc Dorota

wychowanie fizyczne

 1.  

Muszyńska Kaja

język angielski, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 1.  

Pakuła Barbara

pedagogika wczesnoszkolna , surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Palka Magdalena

edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

 1.  

Pohl Alicja

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, socjologia problemów społecznych i doradztwo psychospołeczne, diagnoza i terapia pedagogiczna

 

 1.  

Polianska Iryna

kolegium pedagogiczne

 1.  

Przybylski Józef

religia

 1.  

Pyzdrowska Grażyna

pedagogika resocjalizacyjna, logopedia, oligofrenopedagogika

 1.  

Regulska – Szumlas M.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, plastyka, technika

 1.  

Reszka Joanna

fizyka

 1.  

Skrzypińska Ewa

pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna

 1.  

Sochacka Agnieszka

język angielski, surdopedagogika

 1.  

Stolecki Maciej

wychowanie fizyczne

 1.  

Swadźba Patryk

religia

 1.  

Szczepanek Marta

język polski

 1.  

Szewczyk Anita

język angielski, edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Szumski Dariusz

historia, WOS, język francuski

 1.  

Ślipek Aniela

bibliotekoznawstwo, historia, matematyka surdopedagogika, oligofrenopedagogika

 1.  

Terlecka Ewa

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa-również dwujęzycznie

 1.  

Wołos Małgorzata

pedagogika, doradztwo zawodowe, kształcenie zintegrowane, surdopedagogika

 1.  

Wójcik Anna

geografia

 1.  

Wyszyńska – Żal Iwona

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika

 1.  

Zazuwiak Urszula

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-socjalna

 1.  

Żurawska Anna

geografia, matematyka

 1.  

Żydek Michał

geografia, pedagogika wczesnoszkolna

 1.  

Żydek Paulina

muzyka