..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcący
nr 1 im. Mikołaja Kopernika

  • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

mgr Witold Terlecki
tel. + 48 32 256 36 01
e-mail w.terlecki@kopernik.katowice.pl

 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. ks. Jana Twardowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Grażyna Kasza

( edukacja wczesnoszkolna, religia, surdopedagog )

Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków :  poniedziałek 14:30 - 15:30
                                                                  wtorek  7:30 - 08:00

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. ks. Jana Twardowskiego
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Monika Chwastowska

( filologia angielska, surdopedagog, oligofrenopedagog )

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  :  poniedziałek 7:30 - 8:00       
                                                      środa   14:30 - 15:30