..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

DRODZY UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

wybaczcie kolejność ale w szkole, to uczniowie są dla nas najważniejsi.

Przyszło nam żyć w niełatwych czasach, kiedy wzajemne udzielanie sobie pomocy jest nie tylko kwestią wyboru ale i koniecznością. W czasach, kiedy oprócz indywidualnych, osobistych problemów mamy też wspólne, dotyczące nas wszystkich.

Zawsze jednak, w tych czy innych warunkach my – pedagodzy szkolni jesteśmy rzecznikami dzieci i młodzieży, mediatorami, którzy starają się jak najsprawiedliwiej rozwiązywać konflikty, czy to między uczniami, czy między uczniami a nauczycielami czy też czasem rodzicami.

Krótko mówiąc zajmujemy się wspomaganiem uczniów, ich rodziców i nauczycieli poprzez min.:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów wspierających, motywujących, wyjaśniających

 • pomaganie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i edukacyjnych

 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach – osobiście lub z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznych

 • diagnozowanie przyczyn konfliktów z wykorzystaniem metod i technik dostosowanych do sytuacji

 • analizowanie orzeczeń i opinii PPP, pomoc w tworzeniu indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach

 • wspomaganie nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka

 • współpracę z Poradniami Psychologiczno Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami pomocowymi: MOPS. Policja, Straż Miejska, Sąd Rodzinny, kuratorzy, asystenci rodzin, wolontariusze

 • koordynowanie realizacji programów profilaktycznych

 • organizowanie i realizowanie pomocy materialnej w przypadkach rodzin jej potrzebujących

Tak więc, niezależnie od tego jaką drogą - czy to online czy osobiście – zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • czujesz się osamotniony, nikt Cię nie rozumie

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem/rodzicem/rówieśnikiem

 • masz problemy rodzinne, jesteś w trudnej sytuacji materialnej

 • masz problemy z nauką

Lub jeśli:

 • chcesz pomagać innym, lecz nie wiesz jak to zrobić

 • masz ciekawe pomysły i chcesz je realizować

 • chcesz się podzielić swoją radością, sukcesem

PAMIĘTAJ, że „Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości

Co prawda nie mamy czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną, to jednak zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby Wam pomóc, zrozumieć, wesprzeć i znaleźć rozwiązanie.

Pozdrawiamy Was serdecznie, pamiętajcie, że JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI, kiedy tylko zajdzie potrzeba.

Gdzie nas znaleźć??

 • W szkole w gabinecie nr 10

 • Pod nr telefonu +48 32 256 46 17

 • W dzienniku elektronicznym Vulcan

 • Na platformie teams - podczas nauki zdalnej (zespół pedagog szkolny lub czat)

Pedagodzy szkolni

Alicja Pohl

Małgorzata Dubiel