..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zajęcia profilaktyczne „ Odpowiedzialność karna nieletnich” oraz „ Dopalacze i używki”

Pedagodzy szkolni w dniach 17 X oraz 18 X przy współpracy z Komisariatem I Policji w Katowicach zorganizowali zajęcia profilaktyczne dla uczniów z klas VII i VIII. Temat warsztatów był niezmiernie ważny, ciekawy a co najważniejsze – pouczający.
Pierwsza część dotyczyła Odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniowie zostali poinformowani w jakich okolicznościach i od jakiego wieku mogą odpowiadać przed prawem. Dowiedzieli się, jakie konsekwencje grożą im oraz ich opiekunom prawnym -  w przypadku naruszenia norm społecznych i konfliktów z prawem.
Część druga dotyczyła natomiast Dopalaczy i używek. Panowie policjanci poinformowali najstarsze klasy o szkodliwości tych substancji, konsekwencjach zdrowotnych spowodowanych ich zażywaniem a także konsekwencjach prawnych,  jakie mogą grozić w przypadku posiadania i zażywania środków psychoaktywnych.
Policjanci poza częścią teoretyczną przygotowali także prezentację, wzbogaconą o zdjęcia i ciekawe fakty.
Mamy nadzieję, że zajęcia te zapadną w pamięci naszych uczniów na długo i będą przestrogą przed nieodpowiednimi zachowaniami.


Data wytworzenia: 2019-10-22 17:52 Autor: A.Pohl Data publikacji: 2019-10-22 17:52 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-22 Osoba modyfikująca: