..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Drukarka 3D

Dzięki zakupionej ze środków programu Laboratoria Przyszłości drukarce 3D możemy wzbogacać bazę dydaktyczną o nowe pomoce naukowe, między innymi : modele brył przestrzennych, zegar słoneczny, modele topograficzne. Nasi uczniowie mogą teraz nie tylko słuchać o nauce, ale również jej doświadczyć przez bezpośredni kontakt.

Ponadto uczniowie mają okazję poznać i popracować na platformach do projektowania modeli trójwymiarowych co poszerza ich kompetencje informatyczne.

Wierzymy że pobudzona kreatywność zostanie wykorzystana w wielu ciekawych projektach w przyszłości.

LISTA ZAKUPIONYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA W RAMACH PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI