..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Egzamin ósmoklasisty- harmonogram i komunikaty 2023

https://bip.cke.gov.pl/artykul/249/1745/harmonogram-komunikaty-i-informacje-w-2023-r