..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Zajęcia integracyjno-kulturowe

  • mp4 Biedroneczki - W ramach zajęć integracyjno-kulturowych z panią Irą dzieci miały okazję wykonać piękne biedronki.

Весняні дні 02.03,06.03,09.03.2023

Тиждень розпочинаємо їз зустрічі Весни

Цього тижня ми пізнавали перші ознаки весни. Та креативно створювали весняні букетики, а також «Весняного зачика».

Dni wiosny

Rozpoczynamy tydzień od spotkania z Wiosną:)W tym tygodniu uczyliśmy się o pierwszych oznakach wiosny. I kreatywnie tworzyliśmy wiosenne bukiety oraz "Wiosennego króliczka".

23.02.2023 i 27.02.2023 -«Чому важливо, ставити себе на місце інших?» «Людське Я».

«Чому важливо, ставити себе на місце інших?» 23.02.2023

Саме такою була тема сьогоднішніх занять. Сьогодні ми знайомились із різними ситуаціями, які могли б зустрічати наші школярі в продовш свого життя.Зокрема, ми мали змогу уявити собі, як би кожен з нас вчинив у тих,чи інших випадках.

"Dlaczego tak  ważne jest umieć postawić się na miejscu innych"?
Akurat taki był temat dzisiejszych zajęć. Dziś zapoznawaliśmy się z różnymi sytuacjami, które mogli by spotykać nasi uczniowie swoim życiu. W szczególności, mieliśmy możliwość przedstawić sobie, jakby każdy z nas zachowałby się w tych czy innych sytuacjach ..

«Людське Я».-27.02.2023

Тема сьогоднішнього заняття «Людське Я». Сьогодні ми старались зрозуміти, що кожен знас це Особистість!Також, розглядали та узагальнювали поняття дітей про поведінку між людьми, про вихованість і чемність, також людську доброту та милосердя.

"Ludzkie Ja".
Temat dzisiejszego zajęcia "Ludzkie Ja". Dziś staraliśmy się zrozumieć, że każdy z nas to Osobistość!

20.02.2023-Всі доброго днЯ

Сьогодні ми розпочали наші занняття із знайомства. А саме старалися зрозуміти, що кожна людина має найцінніше місце на землі.Тому головною темою нашого заняття було  поєднати два народи?￰゚ヌᄆ?￰゚ヌᆭ і побачити « Ким кожен з нас є на землі» з допомогою цього,ми змогли відчути,наскільки між нами багато спільного☺️

Wszystkim dobrego dnia
Dziś rozpoczęliśmy nasze zajęcia ze znajomości. A mianowicie starały się zrozumieć, że każdy człowiek ma najcenniejsze miejsce na ziemi. Głównym tematem naszego zajęcia było zjednoczyć dwa narody i zobaczyć " Kim każdy z nas jest na ziemi" z pomocą tego, potrafiliśmy odczuć, na ile między nami dużo wspólnego.

Asystent kulturowy-Polianska Iryna

Dzień dobry wszystkim, nazywam się Polianska Iryna (Ukraina), pracuję jako nauczyciel asystent w szkole, w której uczą się dzieci ukraińskie i polskie. To właśnie w tej szkole, w ramach projektu Unicef, którego celem jest integracja dzieci polskich i ukraińskich, prowadzę zajęcia edukacyjno-integracyjne z uczniami klas 1-5. Zajęcia te mają różny charakter, zwłaszcza edukacyjny, w i zajęcia artystyczno-techniczne, questy, zabawy, konkursy, dni i tygodnie tematyczne, ciekawe ćwiczenia, spacery edukacyjne po mieście, ewentualne wycieczki i pikniki. Serdecznie zapraszamy do naszej grupy, właśnie tutaj będziecie mogli zobaczyć całą atmosferę naszych zajęć.