..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Międzynarodowa Konferencja "Zrównoważony rozwój szkół polskich i austriackich"

W dniu 14 marca odbyła się w naszej szkole Międzynarodowa Konferencja „Zrównoważony rozwój w edukacji polskich i austriackich szkół”. W murach szkoły gościliśmy wiele znamienitych osób:

- Panią Naczelnik Wydziału Edukacji Grażynę Burek;

- Panią Wizytator  Kuratorium Oświaty w Katowicach Ewę Gomulską;

- Dyrektora Wydziału Katechetycznego ks. dr  Hab. Romana Buchtę

- Przedstawiciela Biura Poselskiego Pani Poseł Ewy Kołodziej – Panią Małgorzatę Chojnacką;

- Adiunkta Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Ambasadora Pilgrim na Śląsku –  Panią dr Natalię Ruman

Przedstawicieli Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej Pilgrim – mgr Gertraud Weixlbaumer, mgr Stefana Sampta,  mgr Marthe Finger oraz Dyrektorów Szkół, Przedszkoli oraz Placówek Oświatowych realizujących idee Pilgrim.

Zaproszeni goście  w swoich wypowiedziach podkreślali ważność działań ekologicznych, społecznych oraz duchowych.   Prezentowali realizację działań idei Pilgrim w swoich placówkach a najmłodsi uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje umiejętności w artystycznych występach. 

Głównym punktem konferencji było wręczenie na ręce Pani dyrektor Grażyny Kaszy certyfikatu Szkoły realizującej program Pilgrim.

Pragniemy w dalszym ciągu kontynuować nasze działania w myśl hasła przewodniego „Żyjąc świadomie – budujesz przyszłość”


Data wytworzenia: 2019-03-14 18:45 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2019-03-14 18:45 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-14 Osoba modyfikująca: