..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

DLACZEGO KLASA DWUJĘZYCZNA?

 

Jeśli jesteś uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej i chcesz w przyszłości osiągnąć wysoki poziom znajomości języka francuskiego, aby: 

  • - uczyć się w najlepszym Liceum Dwujęzycznym z językiem francuskim 

  • - studiować w krajach francuskojęzycznych 

  • - zwiększyć swoje szanse przyjęcia na prestiżowe uczelnie krajowe 

  • - zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy

  • - poznać kulturę Francji i krajów francuskojęzycznych

wybierz naszą klasę dwujęzyczną. 

W naszych klasach dwujęzycznych uczniowie uczą się intensywnie języka francuskiego oraz biorą udział w różnych wydarzeniach związanych z Francją i językiem francuskim. Po zakończeniu klasy 8 dwujęzycznej uzyskują poziom A1/A2, który pozwala na podjęcie nauki w klasie pierwszej dwujęzycznej w I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach z językiem nauczania francuskim, w której cykl kształcenia trwa 4 lata i kończy się maturą dwujęzyczną. Uczniowie liceum mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF, a po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji, potwierdzający biegłą znajomość języka francuskiego.