..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

 

   PONIEDZIAŁEK

Rodzaj zajęć

Godziny

Uczestnicy

Zajęcia przyrodniczo – biologiczne
(Matylda Baryła)

13:45 – 14:30

Kl. IV - VII

Gry i zabawy
(B. Folwarczny)

11:40 – 12:25

Kl. Ie

Spotkania „Z historią na Ty”
(E. Kozłowska)

7:30 – 8:00

Kl. V - VII

Zajęcia matematyczno – chemiczne
(M. Maj)

13:45 – 14:30

Kl. V - VII

Gry logiczne
(p. B. Pakuła)

9:50 – 10:35

Kl. IIId

Zajęcia matematyczne
(G. Papież)

13:45 – 14:30

14:35 – 15:20

Kl. IVb i Va

Kl. VIa i VIb

Zajęcia z języka angielskiego
(M. Chwastowska / A. Sochacka)

13:45 – 14:30

Kl. III

„Z matematyką na Ty”
(B. Syrzistie)

9:50 – 10:35

Kl. II

Zajęcia sportowe – sporty indywidualne i zespołowe (G. Szade)

13:45 – 14:30

Kl. VI - VII

Zajęcia rozwijające zainteresowania
(M. Wojtasińska)

12:45 – 13:00

Kl. IIIa

 

   WTOREK

Doradztwo psychologiczne
(I. Biskup)

14:30 – 15:30

 

Zajęcia dodatkowe z edukacji komputerowej
(A. Ciasnocha)

10:45 – 11:30

Kl. Ia

Kółko muzyczne
(B. Duda)

14:35 – 15:20

 

Koło miłośników j. niemieckiego
(M. Grzegorzek – Kluczniok)

14:35 – 15:20

Kl. VII

Klub czytalskich (E. Kałęcka)

8:45

Kl. I - III

Integracja bilateralna

(E. Kwietniowska – Strozik)

I GRUPA – 15:30 – 16:15
II GRUPA - 16:30 – 17:15

Kl. Ia, Ib, Ie, IIa, IIIe

Gry i zabawy matematyczne
(A. Makarewicz)

7:30-8:00

Kl. Ve/VIe/VIIe

Siatkówka
(D. Minkina – Konc)

14:30 – 15:30

Kl. VI i VII

Wyjścia do Pałacu Młodzieży - zajęcia przyrodnicze
(A.Pohl)

14:15 – 15:50

Kl. III

Gry i zabawy logiczne
(G. Guzy-Biernacka)

7:30 – 8:00

Kl. IIIe

 ŚRODA

Literacki klub dyskusyjny

(P. Bankiewicz)

Ostatnia środa miesiąca

14:35 – 15:20

Kl. IV-VII

Zajęcia sportowe dla klas I-III
(B. Etryk)

14:30 – 15:15

Kl. I - III

Przygotowanie do konkursów
(P. Grzesiak)

7:30 – 8:00

Kl. VI - VII

Zajęcia „Chcę wiedzieć więcej”
(J. Kosińska)

9:50 – 10:35

Kl. IIIb + świetlica

Spotkania „Z historią na Ty”
(E. Kozłowska)

7:30 – 8:00

Kl. V - VII

Siatkówka
(D. Minkina – Konc)

Środa 14:30 -15:30

Kl. V

Zajęcia geograficzno – przyrodnicze
(M. Oszczyk)

14:25 – 15:10

Kl. IV - VII

Zajęcia plastyczne
(M. Regulska – Szumlas)

12:25 – 13:30

Kl. I - III

Kółko miłośników języka angielskiego
(A. Sochacka)

Środa 8:00 – 8:45

Kl. VI

Redakcja gazetki szkolnej
(M. Szulc)

13:45 – 14:30

Kl. IV - VII

Pedagogika zabawy
(W. Wasilewska)

15:30

Kl. I - III

   CZWARTEK

Spotkania „Z historią na Ty”
(E. Kozłowska)

7:30 – 8:00

Kl. V - VII

Gry i zabawy matematyczne
(A.Makarewicz)

7:30 – 8:00

Kl. Ve / VIe / VIIe

Czytamy ze zrozumieniem

Gry logiczne
(B. Pakuła)

12:35 – 13:30

Kl. IIId

Zajęcia z informatyki
(G. Tkocz)

12:25 – 14:20

Kl. IV - VII

Zajęcia z języka angielskiego
(M. Chwastowska)

12:45 – 13:30

Kl. V

Zajęcia z języka angielskiego
(A. Sochacka)

13:45 – 14:30

Kl. VI

Gry i zabawy logiczne
(G. Guzy-Biernacka)

7:30 – 8:00

Kl. IIIe

   PIĄTEK

Zajęcia z języka hiszpańskiego
(K. Toporek)

13:30

Kl. II i III

Kółko historyczne
(A. Ślipek)

12:45 – 13:40

Kl. IV

Zajęcia katechetyczno – liturgiczne
(D. Meus)

1 godz. / miesiąc

15:30 – 16:15

Kl. I - VII

Spotkania „Z historią na Ty”
(E. Kozłowska)

7:30 – 8:00

Kl. V - VII

Zajęcia dodatkowe z edukacji komputerowej
(M. Halamska – Pawełko)

11:40 – 12:25

Kl. Ib

Zajęcia z j. francuskiego
(G. Tkocz)

13:45 – 14:30

Kl. VIa

       UKS (D. Minkina – Konc) – wtorek / czwartek 15:30 – 17:00

       SKKT (A. Jasińska, A. Garbaciuk, P. Bankiewicz) – 1 sobota / miesiąc