..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Państwo,

Jak co roku można skorzystać z pomocy materialnej w ramach Stypendium Szkolnego. Pomoc ta skierowana jest do uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i realizowana jest w formie min: zakupu pomocy szkolnych, dofinansowania zajęć dodatkowych.

Kryterium dochodowe wynosi 600 zł netto na członka rodziny.

Więcej szczegółów dotyczących Stypendium znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/informacje-ogolne/informacja-ogolna.html

Druki potrzebne do złożenia wniosku o stypendium szklone można pobrać ze strony:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

lub odebrać w gabinecie pedagoga szkolnego (sala nr 10)

Wypełnione wnioski proszę składać najpóźniej do 12 września w gabinecie pedagoga szkolnego (parter, sala nr 10) 

Poniżej podaję także Państwu dane do Centrum Usług Wspólnych:

Referat ds. Funduszy Stypendialnych jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: od 730 do 1530

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Referacie lub pod numerami telefonów:

(32) 35 70 835, (32) 35 70 834, (32) 35 70 817, (32) 60 61 374, (32) 60 61 393.

W razie pytań i trudności proszę o kontakt.

Alicja Pohl - pedagog szkolny


Data wytworzenia: 2023-09-11 07:00 Autor: Alicja Pohl Data publikacji: 2023-09-11 07:00 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-11 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz