..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

STOP OBOJĘTNOŚCI #REAGUJ - KONKURS

Szanowna Młodzieży,
W imieniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w konkursie "Stop obojętności! #reaguj".

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na konieczność walki z obojętnością, wzmacnianie postaw empatycznych, pomoc w integracji i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów z rówieśnikami. Ma on na celu także poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, szczególnie w kontekście masowej fali migracyjnej.

Do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem "Stop obojętności! #reaguj" zapraszamy uczniów klas V-VIII

Prace konkursowe można składać do 05.01.2023 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim lub do 03.01.2023 w gabinecie pedagoga szkolnego

  • Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone prace wykonane w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele, olejne, collage) oraz technice komputerowej.
  • Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny
  • Prace muszą być dokładnie opisane na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  • Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
  • Pracę należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem Konkurs „Stop obojętności! #reaguj” lub bezpośrednio w Biurze Podawczym ŚUW.
  • Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać: formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),oświadczenie podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika do 18 roku życia (załącznik nr 2),zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 3).
  • Rozstrzygnięcie konkursy nastąpi 20.01.2023 na stronie ŚUW
  • Szczegóły dostępne są w regulaminie przesłanym na dziennik vulcan wraz z pozostałymi załącznikami

W razie pytań proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym Alicją Pohl


Data wytworzenia: 2022-12-18 21:05 Autor: Alicja Pohl Data publikacji: 2022-12-18 21:05 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-18 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz