..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Lekcja otwarta pt. "Łączy nas wiele" - o podobieństwach/różnicach w języku polskim i ukraińskim.

Wiedzieliście, że wyraz "borsuk" pochodzi z języka ukraińskiego? 

Gdyby nie nasi ukraińscy sąsiedzi, być może dalej mówilibyśmy w Polsce na borsuka... jaźwiec
Wspaniałą lekcję o polonizmach i ukrainizmach, a także o pułapkach językowych (tzw. "fałszywi przyjaciele") przeprowadził dla swojej klasy 8a nasz uczeń pochodzący z Ukrainy - Dima. Wyjaśnił kolegom i koleżankom wiele interesujących aspektów związanych z językiem i historią naszych ojczyzn - przez setki lat kultura obu państw naturalnie się przenikała, co szczególnie widoczne jest w naszych językach. Oba przecież pochodzącą z języka prasłowiańskiego. 
To była dla wszystkich mądra i pouczająca lekcja o braterstwie. Bardzo dziękujemy! 


Чудовий урок про полоністику та українознавство, а також мовні пастки (так званих «фальшивих друзів») провів наш учень з України – Діма для свого 8а класу. Він пояснив своїм колегам багато цікавих аспектів, пов’язаних із мовою та історією наших батьківщин – протягом сотень років культура обох країн природним чином пронизувала, що особливо помітно в наших мовах. Обидва походять із праслов’янської мови. Це був мудрий і просвітницький урок про братерство для всіх. Дуже дякую!


Data wytworzenia: 2022-05-05 19:05 Autor: Maria Balik Data publikacji: 2022-05-05 19:05 Osoba udostępniająca na stronie: Łukasz Lubosik Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-05 Osoba modyfikująca: Łukasz Lubosik