..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

APEL „BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE”

Po wakacjach nasza szkolna młodzież powróciła w mury naszej szkoły Ponownie jest gwarno i wesoło – ale by było także bezpiecznie – pedagog szkolny wraz z panią Dyrektor przeprowadziły apel nt bezpieczeństwa.  

Klasy najmłodsze miały okazję obejrzeć scenki profilaktyczne nakręcone z absolwentami naszej szkoły, które ukazywały zachowania pożądane jak i te niewłaściwe na terenie szkoły.  Klasy starsze natomiast zobaczyły prezentację multimedialną, która miała na celu lepsze utrwalenie przekazywanych informacji.  

Zgromadzonym na apelu uczniom przypomniano min. o: obowiązującej podczas zajęć dyscyplinie i kulturze osobistej, zasadach bezpieczeństwa w trakcie przerw, obowiązku noszenia zmiennego obuwia oraz o właściwym korzystaniu z toalet czy szatni.  Starszych uczniów uwrażliwiono także na obecność „pierwszaczków” w naszej szkole. Zwrócono uwagę na postawę odpowiedzialności za młodsze dzieci oraz niesienia im pomocy.  

Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do polepszenia bezpieczeństwa w naszej placówce. 


Data wytworzenia: 2023-09-11 07:02 Autor: Alicja Pohl Data publikacji: 2023-09-11 07:02 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-11 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz