..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

UWAGA KONKURS! POEZJO... TRWAJ WIECZNIE...

Eliminacje szkolne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO Poezjo…trwaj wiecznie…

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych i składa się z dwóch kategorii:

-recytacja

-poezja śpiewana

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez każdego z uczestników jednego utworu poetyckiego polskiego poety w wybranej przez siebie kategorii.

3. Łączny czas prezentacji wynosi 5 minut.

5. Oceny prezentacji dokona jury według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru,

- znajomość tekstu (bezbłędna muzyczna interpretacja utworu),

- interpretacja tekstu,

- wartości literackie i muzyczne prezentowanych utworów,

- właściwe muzyczne tempo utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

PRZEBIEG KONKURSU:

Uczestnicy nagrywają swoją interpretację wybranego utworu poetyckiego polskiego poety, a następnie zapisują ją w pliku wideo w jednym z następujących formatów: MP4, AVI, WMV.

Nagrany odpowiednio plik video uczestnicy przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.garbaciuk@sp37katowice.edu.pl

TERMINARZ KONKURSU: 18.03 2021 – przesłanie nagranych materiałów na podany adres.

Finaliści eliminacji szkolnych będą reprezentowali szkołę w konkursie wojewódzkim.


Data wytworzenia: 2021-03-05 14:12 Autor: A.Garbaciuk Data publikacji: 2021-03-05 14:12 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-05 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek