..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA

HUFIEC KATOWICE

XIII SZCZEP HARCERSKI „ZOŚKA”

KOMENDANT SZCZEPU: hm. Arkadiusz Langosz HR

XIII Szczep Harcerski „Zośka” istnieje w swej obecnej postaci od stycznia 2015r. Kontynuuje tradycje XIII Szczepu Harcerskiego działającego w SP 37 w latach 1994-2007. 
W skład szczepu wchodzą: 14 Drużyna Harcerska „Świszcze”, 15 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Mali Powstańcy” oraz 16 Gromada Zuchowa „Czarne Stopki” gromadzące w swoich szeregach ponad 60 członków.

Celem istnienia szczepu jest łączenie, pomoc i koordynacja pracy drużyn wchodzących w jego skład.

W czasie swej niespełna rocznej działalności, komenda szczepu(kadra w/w drużyn
i komendant szczepu),  zorganizowała, przeprowadziła i rozliczyła w Komendzie Hufca Katowice cykl akcji zarobkowych przeznaczonych na dofinansowanie letniego
i zimowego wypoczynku zuchów i harcerzy na łączną kwotę  12 148,78 zł, które w całości przeznaczono na dofinansowanie do zimowiska, obozu oraz innych form działalności zuchów
i harcerzy (biwak, wyjazd do Warszawy, kursy).

Zorganizowane zostało zimowisko szczepu w Soblówce oraz obóz letni
w Przerwankach. Zuchy i harcerze uczestniczyli ponadto w hufcowym kursie zastępowych oraz wyjeździe do Warszawy w ramach którego zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, Świątynię Opatrzności Bożej, Powązki oraz Centrum Nauki Kopernik.

Uczestniczyliśmy również czynnie w dniu Otwartym SP 37 oraz w Święcie Szkoły.
3 patrole uczestniczyły w XX Ogólnopolskim Rajdzie „Szlakiem Wieży Spadochronowej”.

W trakcie organizacji są już kolejne imprezy szczepu, między innymi: biwak na Hali Boraczej, zimowisko i obóz szczepu w 2016r. oraz wspólna – harcersko-rodzinna impreza czyli Jasełka połączone z Dniem Babci i Dziadka

By zapewnić środki na dofinansowanie zaplanowany został kolejny cykl akcji zarobkowych w ramach zbiórki ofiarności publicznej między innymi w markecie SIMPLY oraz w ramach Akcji Znicz.

Czynimy również intensywne działania zmierzające do pozyskania sponsorów oraz zdobycia harcówki. Szykujemy się w przyszłym roku do założenia drużyny harcerzy starszych i wędrowników, która będzie skupiać młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Odpowiedzialną za prowadzenie wszystkich zajęć z dziećmi i młodzieżą jest nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej (surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog) tut. szkoły druhna harcmistrzyni MAŁGORZATA LANGOSZ, Harcerka Orla. Kontakt przez szkołę, telefonicznie lub mailowo: 13sh@katowice.zhp.pl. (Pani sekretarka szkoły na prośbę rodzica podaje numer telefonu)