..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Z A P R A S Z A M Y

U C Z N I Ó W   I   R O D Z I C Ó ! ! !

SKKT - PTTK zaprasza na wędrówkę po Polsce. Czekają na Was niezliczone Przygody.

Czy to pieszo, rowerem, czy kajakiem, towarzyszyć Wam będzie dobra turystyczno – krajoznawcza zabawa.

SKKT PTTKto Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne należące do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego –– PTTK.

SKKT ma za zadanie rozwijać i upowszechniać turystykę kwalifikowaną i krajoznawstwo wśród dzieci i ich rodziców.

Poprzez naszą działalność chcemy:

 • Zachęcać do uprawiania turystyki i poznawania kraju, regionu i naszego miasta.
 • Rozbudzać zamiłowanie do piękna przyrody oraz zrozumienia potrzeby jej ochrony.
 • Kształtować postawy aktywnego wypoczynku.
 • Propagować aktywne spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną.

Co robimy?

 • Poznajemy nasze miasto, najbliższą okolicę i nasz region.
 • Zdobywamy szczyty górskie.
 • Podążamy szlakami, które prowadzą nas w piękne i ciekawe miejsca.
 • Poznajemy różne dyscypliny turystyki kwalifikowanej, takie jak: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska i narciarska.
 • Wędrując poznajemy piękno naszego kraju, jego historię i zdobywamy wiedzę na jego temat.
 • Obcujemy z przyrodą i uczymy się ją chronić.
 • Bierzemy udział w marszach i biegach na orientację.
 • Bierzemy udział w imprezach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez PTTK.
 • Zdobywamy odznaki.

Do udziału w wycieczkach zapraszamy zarówno członków SKKT PTTK jak i uczniów i rodziców nienależących do PTTK. Wszystkie osoby biorące udział w wycieczce muszą znaleźć się na liście uczestników, a osoby nienależące do PTTK muszą zostać dodatkowo ubezpieczone. Koszt ubezpieczenia w zależności od opcji wynosi kilka złotych.

Wiele ciekawych informacji na temat działania PTTK znajduje się na stronach:

www.pttk.pl

www.pttk.katowice.pl

www.mlodziez.pttk.pl