..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Skład Samorządu Szkolnego (Uczniowskiego):

Przewodnicząca: Marta Czech

Zastępca: Kamil Wieczorek

Sekretarz: Zofia Piechota

Opiekun Samorządu Szkolnego:

mgr Adrianna Kott

Samorząd Uczniowski powstał dzięki powszechnym wyborom szkolnym, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej Szkoły z klas IV - VIII. Wybory zostały przeprowadzone na początku roku szkolnego 2021/2022.

Działania i funkcje:

Samorząd Uczniowski ma na celu aktywizować społeczność szkoły oraz stać w obronie jej praw.
Podczas spotkań Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący, zastępcy jak i uczniowskie trójki klasowe, omawiają działania na rzecz społeczności uczniowskiej. Do działań tych należą inicjatywy takie jak: szczęśliwy numerek, dni z motywem przewodnim, czy konkursy tematyczne.