..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Uroczyste otwarcie szkolnej stołówki

W dniu 22.10.2015 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku stołówki i kuchni po kapitalnym remoncie.

Swoją obecnością zaszczyciła pani projektant, inspektorzy działu remontów Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach oraz kierownicy firmy wykonującej prace remontowe. Zebranych na auli szkolnej powitała Pani dyrektor mgr Danuta Meus. W swoim wystąpieniu podziękowała władzom miasta za przyznane finanse na kapitalny remont, dyrektorowi i inspektorom działu remontów Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach, którzy czynnie nadzorowali realizację tego przedsięwzięcia oraz firmom i podwykonawcom za terminowe i rzetelne wykonanie wszelkich prac remontowych.

Następnie uczniowie klasy 2 a pod kierownictwem wychowawcy Pani mgr Anny Ciasnochy przedstawili montaż słowno – muzyczny związany ze zdrowym żywieniem. Później nastąpił długo oczekiwany moment uroczystego otwarcia stołówki i kuchni przez przecięcia wstęgi przez dyrektora szkoły w obecności gości, zebranych nauczycieli i uczniów.

Spotkanie zakończono w miłej atmosferze poczęstunkiem w nowoczesnej stołówce.


Data wytworzenia: 2015-10-28 20:18 Autor: D. Meus Data publikacji: 2015-10-28 20:18 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-30 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz