..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Unijny projekt „Umiem więcej – mogę więcej”

„Umiem więcej – mogę więcej”
Zadanie ‘Rozwijam skrzydła” - zajęcia warsztatowe po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wyjazdy edukacyjne jedno- i dwudniowe w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

CEL: Rozwijanie kompetencji komunikacji językowych, pracy zespołowej. Rozwijanie zainteresowań i ćwiczenia kreatywnego myślenia z wykorzystaniem umiejętności matematycznych i informatycznych.


Zadanie „Ku własnym wyborom” - zajęcia interdyscyplinarne w oparciu o nauczanie metodą projektu.
CEL: kształtowanie kompetencji kluczowych w szczególności społecznych, umiejętności zarządzania projektami i myślenia projektowego, rozwijają kreatywność, innowacyjność, planowanie, myślenie krytyczne, analizę i selekcję informacji oraz umiejętność pracy w zespole, radzenie sobie z sytuacjami stresowymi  i umiejętność wystąpień publicznych.


Zadanie „Skoncentruj się” -  biofeedback oraz grupowe zajęcia z integracji bilateralnej
CEL: bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym z uczniem z niepełnosprawnością.


Zadanie „Kreatywny uczeń to ja!” – zajęcia warsztatowe.
CEL: kształtowanie kompetencji matematycznych w niestandardowy sposób - interdyscyplinarnie z kompetencjami naukowo-technicznymi i informatycznymi; zadania praktyczne i ćwiczenia będą obejmowały różne dziedziny wiedzy związane z życiem codziennym. ELEMENTY ROBOTYKI.


Zadanie „Wczuj się w rolę” – zajęcia warsztatowe.
CEL: rozwijanie wyobraźni i kreatywności, umiejętności wnioskowania. Zajęcia plastyczno – literackie

 


Data wytworzenia: 2018-09-12 13:23 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-09-12 13:23 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-28 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz