..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Teatralne

Kółko teatralne "Wesołe Promyczki" działa od 21marca 2006 roku. Jest to grupa integracyjna, do której należą dzieci słyszące i dzieci z niedosłuchem z klas 1-6. Od września 2008 roku zajęcia odbywają się w dwóch grupach: teatralnej i tanecznej.

Na zajęciach uczymy się dykcji, poruszania się po scenie, gry aktorskiej i tańców z różnych stron świata, a od tego roku również tańca nowoczesnego. Występujemy podczas uroczystości i imprez szkolnych, podczas koncertów charytatywnych na rzecz dzieci z uboższych rodzin organizowanych przez naszą szkołę w Bibliotece Śląskie oraz na konkursach.

Termin zajęć:

Wtorek godz. 14:00 - 18:00

Opiekun:

mgr Elżbieta Kwietniowska-Strozik

( email: kwietniowska@op.pl )