..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Przyrodnicze

Szkolne koło ekologiczno-przyrodnicze działa od 2004 roku. Skupia uczniów klas IV-VI.
Opiekunem koła jest mgr Matylda Baryła, nauczyciel przyrody.

Celem pracy koła jest:
kształtowanie naukowego poglądu na świat
ujawnianie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, zmianami wprowadzonymi przez człowieka, ochroną środowiska
nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt najbliższej okolicy
posługiwanie się prostą aparaturą i przyrządami
planowanie i prowadzenie obserwacji

Uczniowie uczestniczą w programach i projektach o charakterze ekologiczno-przyrodniczym i prozdrowotnym: "Młody znawca płazów", "Zostanę ornitologiem", "Trzymaj formę".

Część zajęć odbywa się w Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży.

W ramach pracy koła uczniowie przygotowują się do konkursów, akcji ekologicznych, biorą udział w zajęciach terenowych, wystawach i projekcjach filmów. Organizują zbiórki baterii i makulatury. Pomagają też w zbiórce darów na rzecz schroniska dla zwierząt.

Termin zajęć:

Spotkania odbywają się w 2 środy w miesiącu, w pracowniach biologicznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej w Pałacu Młodzieży w godz. 14:30 - 16:40.

Opiekun:

mgr Matylda Baryła

( email: matylda@1000lecie.pl )