..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Muzyczne

Prowadzone jest przez Panią mgr Hannę Fabijanowską - animatorkę życia muzycznego w szkole.

Dzieci biorące udział w zajęciach mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań muzycznych. Uczestniczą w przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych zarówno lokalnych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych często zdobywając czołowe miejsca.

Termin zajęć:

chór dla uczniów klas IV - VI: poniedziałek, godz. 13.40 - 14.25

edukacja kulturalna przez muzykę
dla uczniów klas I - III: poniedziałki, godz. 13.40 - 14.25
dla uczniów klas I - VI: czwartki, godz. 12.45 - 14.

Opiekun:

mgr Hanna Fabijanowska

( email: )