..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Komputerowe

Przeznaczone jest dla uczniów klas VI. Podczas tych zajęć uczniowie poznają nowy materiał, wychodzący ponad program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

W I semestrze jest to program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Zajęcia rozpoczynają się od zapoznania się z przykładowymi prezentacjami multimedialnymi. Następnie poznają budowę prezentacji multimedialnej, proces tworzenia slajdu, dodawania nowych slajdów. Teraz uatrakcyjniają prezentację poprzez ustawienie akcji i przejść slajdów. Efektem końcowym jest utworzenie własnej prezentacji multimedialnej.

W II semestrze jest to język do tworzenia stron internetowych HTML.
Początkowo poznają przykładowe strony internetowe oraz szkielet dokumentu HTML. Zmieniają tła strony, wprowadzają na stronę tekst i obiekty graficzne. Animacja obiektów podnosi atrakcyjność strony, a wprowadzenie łącza hipertekstowego pozwala poruszać się w obrębie utworzonej witryny internetowej. Efektem końcowym pracy jest utworzenie własnej witryny internetowej.

Termin zajęc:

Wtorek godz. 14:30 ( 1 godzina lekcyjna )

Opiekun:

mgr Grażyna Papież

( email: grazynapapiez@gmail.com )