..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

J. Angielskiego

Five o'clock'

Na zajęciach słuchamy i mówimy po angielsku.
Ćwiczymy gramatykę, poszerzamy słownictwo, oglądamy filmy w oryginale, przygotowujemy się do konkursów,
poprawiamy sprawdziany i kartkówki. Poznajemy kulturę i zwyczaje krajów anglojęzycznych.

Język angielski  (od 1997r.)

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego:

  • poszerzają ofertę szkoły dotyczącą zajęć pozalekcyjnych
  • uzupełniają program dydaktyczny
  • są  okazją do doskonalenia swoich umiejętności językowych na różnych poziomach.
  • zajęcia odbywaja sie w małych grupach, po lekcjach, w szkole (dwa razy w tygodniu)
  • zapewniona jest profesjonalna opieka dydaktyczna (prowadząca zajęcia: Urszula Nowak jest  pedagogiem szkolnym, doświadczonym nauczycielem dyplomowanym w zakresie j. angielskiego
  • podczas zajęć stosowane są różne techniki i metody oraz indywidualizacja, uwględniająca percepcję, zdolności i umiejętności każdego ucznia

Informacje o szczegółach  oraz zapisów zostaną podane  we wrześniu podczas pierwszych zebrań z rodzicami.

Termin zajęć:

Poniedziałek o 14:25, oraz Piątek o 13:40 w sali 32.

Osoba odpowiedzialna (opiekun):

mgr Urszula Nowak

( email: witnet@wp.pl )