..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

„Twój talent – twoim przyszłym zawodem!”

Już po raz trzeci Komisja Europejska zorganizowała Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W tym czasie w 47 państwach miało miejsce 1541 wydarzeń, których celem było zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podniesienie rangi szeroko rozumianych umiejętności zawodowych w miejscach pracy. Zgodnie z myślą przewodnią  „Discover your talent!” została zorganizowana trzecia edycja konkursu „Twój talent – twoim przyszłym zawodem!”. Do konkursu w ramach doradztwa zawodowego przystąpili uczniowie kl.VII i kl.VIII naszej szkoły, którzy wykonując praktyczne zadania w jednej z sześciu kategorii: samochodowej, mechanicznej, piekarniczo – cukierniczej, fryzjerskiej, krawieckiej lub fotograficznej uzyskali niecodzienną możliwość odkrycia swoich talentów. Tak duże przedsięwzięcie nie miałoby jednak możliwości powodzenia, gdyby nie szereg osób zaangażowanych w jego organizację i realizację. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez:

  • Prezydenta Miasta Chorzów,
  • Dyrektora Delegatury w Bytomiu Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  • Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie,
  • Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach,
  • Politechnikę Śląską Wydział Transportu,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach,
  • Auto-Boss w Chorzowie,
  • Delta Plus w Chorzowie.

W kategorii fryzjerskiej, którą przeprowadziły uczennice Dominika Lichota i Patrycja Philipp, komisja jurorska w składzie: pani Kornelia Michalska (Hair&Beauty) i pani Katarzyna Paluch (Viktoria) przyznała:

  • I miejsce – utalentowanej Emilii Wilde wraz z Natalią Ciastko, która była wspaniałą modelką w danej kategorii, ze Szkoły Podstawowej Nr 37 w Katowicach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy stanęli na wysokości zadania i dumnie reprezentowali naszą szkołę.                    

Małgorzata Purol i Dominika Janda


Data wytworzenia: 2018-11-12 20:38 Autor: M.Purol Data publikacji: 2018-11-12 20:38 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-12 Osoba modyfikująca: