..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PLAN WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO