..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PLAN WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO