..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

ZAKODOWANE KATOWICE - AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU KODOWANIA I PROGRAMOWANIA

1 września 2022 r. został wdrożony w naszej szkole, autorski programu dodatkowych zajęć z zakresu kodowania i programowania „Zakodowane Katowice”, który został opracowany z myślą o uczniu klasy III szkoły podstawowej. Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, a także kształtowanie kompetencji społecznych. Prowadzone w ramach programu zajęcia mają pozwolić rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu.

Pierwsze zajęcia z uczniami klasy IIIc odbyły się 8 września 2022r. Na zajęcia uczniowie przynieśli swoje gry planszowe, które zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom  z klasy, poznali  etapy powstawania gry planszowej. Tematykę związaną z przygodami ze świata baśni, filmów i zabawek. Bardzo istotny był też aspekt umiejętności wygrywania i przegrywania, co młodszym dzieciom często przychodzi bardzo trudno. Na zajęciach uczniowie dobrali się w zespoły, a następnie grali w gry, Podczas zajęć panował uśmiech i zadowolenie. Na kolejnych zajęciach uczniowie tworzyli własne gry. Stworzyli gry o tematyce sportowej, przyrodniczej i przygodowej.


Data wytworzenia: 2022-09-20 21:09 Autor: Ewa Skrzypińska Data publikacji: 2022-09-20 21:09 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-20 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz