..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Tydzień Myślenia Krytycznego w SP37

W tym tygodniu nauczyciele grupy wdrożeniowej Myślenia Krytycznego poprowadzą lekcje koleżeńskie dla pozostałych nauczycieli naszej szkoły. 

Dlaczego dołączyliśmy do projektu „Szkoła Myśląca Krytycznie”? 

  • Uważamy, że model edukacji pruskiej powinien odejść do lamusa, bo przynosi więcej szkody niż pożytku.
  • Chcemy budować relacje międzyludzkie, które są fundamentem efektywnej i bezpiecznej edukacji.
  • Chcemy, by rola nauczyciela była bliższa moderatorowi i przewodnikowi niż strażnikowi opresyjnego systemu, w którym ocena jest ważniejsza niż uczeń.
  • Chcemy zamienić zasadę 3xZ (zakuć, zdać, zapomnieć) na 4K (krytyczne myślenie, komunikacja kooperacja, kreatywność).
  • Chcemy wyposażyć naszych uczniów przede wszystkim w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie.
  • Wierzymy, że oddolna zmiana ma sens.
  • Myślenie krytyczne to samoświadomość – im bardziej świadoma jednostka, tym bardziej świadome społeczeństwo.

Mamy na dzieję, że podzielacie nasze zdanie i również chcecie zmiany w polskim systemie edukacji. W naszej szkole, ta zmiana, już się powoli dzieje :)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wideo podsumowującego naszą pracę rutynami Myślenia Krytycznego oraz do śledzenia naszego profilu w najbliższych dniach. 

 


Data wytworzenia: 2022-05-09 09:52 Autor: Łukasz Lubosik Data publikacji: 2022-05-09 09:52 Osoba udostępniająca na stronie: Łukasz Lubosik Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-09 Osoba modyfikująca: Łukasz Lubosik