..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

ŚWIETLICA PROJEKTUJE PRZYSZŁOŚĆ

Świetlica projektuje przyszłość – pod taki hasłem będziemy cały rok szkolny wspólnie ze świetlikami uczestniczyć w 4 projektach edukacyjnych. Każdy projekt to inna dziedzina, którą będziemy poznawać.

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja, którego celem jest:

 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, integracja zespołu klasowego.

 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,

 • Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 • Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką”, którego celem jest:

 • Tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

 • Wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,

 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością oraz zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Świetliczaki na tropie... zagadek”, którego celem jest:

 • Wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

 • Działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

 • Rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

Więcej szczegółów odnośnie realizowanych projektów:

Będzie się działo

Nauczyciele - wychowawcy w szkolnej świetlicy

 


Data wytworzenia: 2021-09-26 21:09 Autor: D.Janda Data publikacji: 2021-09-26 21:09 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2021-09-26 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek