..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto to zostało ustanowione w 2008 roku a jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Jakie są główne problemy, z jakimi mierzą się osoby z tą niepełnosprawnością?

Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych.

Kto choruje na tę chorobę?

Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

Dlaczego obchodzone jest to święto?

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W naszej szkole również obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. W holu szkoły można zapoznać się z gazetką, która przedstawia najważniejsze informacje o tej niepełnosprawności. Uczniowie mogą także zeskanować kod Qr, który przeniesie ich do filmu edukacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z gazetką i filmem. Warto dowiedzieć się więcej o osobach z autyzmem, by przekonać się, że wbrew stereotypom bardzo dobrze funkcjonują w szkole, pracy oraz mają takie same potrzeby i odczucia jak osoby zdrowe.


Data wytworzenia: 2022-04-04 15:19 Autor: Alicja Pohl Data publikacji: 2022-04-04 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-04 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz