..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

STYPENDIUM SZKOLNE

Szanowni Rodzice/ opiekunowie

Jak co roku można skorzystać z pomocy materialnej w ramach Stypendium Szkolnego. Pomoc ta skierowana jest do uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i realizowana jest w formie min: zakupu pomocy szkolnych.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.

Kryterium dochodowe w tym roku szkolnym wynosi 600 zł netto na członka rodziny.

Więcej szczegółów dotyczących Stypendium znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/informacje-ogolne/informacja-ogolna.html

Druki potrzebne do złożenia wniosku o stypendium szklone można pobrać ze strony:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

odebrać w portierni naszej szkoły lub w gabinecie pedagoga szkolnego.

Wypełnione wnioski prosimy składać najpóźniej do 15 września w gabinecie pedagoga (hol szkoły, pokój nr 10)

W razie pytań, niejasności, prosimy o kontakt.

Pedagodzy szkolni: Alicja Pohl i Małgorzata Dubiel


Data wytworzenia: 2022-09-04 19:18 Autor: Alicja Pohl Data publikacji: 2022-09-04 19:18 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-04 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz