..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

STYPENDIA SZKOLNE

ROK SZKOLNY 2021/ 2022

Informujemy, że w tym roku szkolnym 2021/ 2022 kryterium dochodowe dla osób starających się o przyznanie stypendium szkolnego jest zróżnicowane i wynosi:

w I semestrze 528,00 zł na osobę

w II semestrze (od stycznia 2022) 600,00 zł na osobę.

Wnioski zarówno na I i II semestr należy składać u pedagoga szkolnego (pokój nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021 (środa)

Prosimy, aby wnioski składać wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub oświadczeniem własnym (zał nr 6).

Wnioski wraz z załącznikami są do odbioru w portierni szkoły (holl) oraz dostępne na stronie internetowej:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-08-30 17:30 Autor: A.Pohl Data publikacji: 2021-08-30 17:30 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-30 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek