..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Rekrutacja do klas dwujęzycznych z językiem francuskim

Już od roku szkolnego 2018 / 2019 powstanie klasa dwujęzyczna z językiem francuskim w Szkole Podstawowej nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego w Katowicach.

Wsparcie organizacyjne i dydaktyczne zapewnia sekcja dwujęzyczna I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika.

Wszystkich rodziców uczniów klas szóstych zainteresowanych tą ścieżką edukacyjną zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w auli szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37.

Zapraszamy także 10 marca 2018 roku na Dzień Otwarty w godzinach od 9:00 do 13:00.

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?
Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i języku obcym. To zwiększona ilość godzin języka obcego oraz nauka wybranych przedmiotów również w tym języku.

Jakie korzyści niesie nauka w klasie dwujęzycznej?

  • Wszechstronne opanowanie języka obcego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe w tradycyjnym nauczaniu.
  • Przyswojenie  szerokiego zakresu słownictwa, także specjalistycznego, tak aby język obcy stał się dla ucznia narzędziem w zdobywaniu wiedzy.
  • Nauka wybranych przedmiotów w języku francuskim w klasie siódmej i ósmej.
  • Duża swoboda w posługiwaniu się językiem obcym.
  • Poszerzenie wiedzy na temat krajów, w których używany jest język w zakresie ich kultury, historii, geografii, literatury, polityki, życia codziennego mieszkańców.
  • Otwarcie uczniów na świat, poszerzanie horyzontów, większa kreatywność.
  • Możliwość wyjazdów edukacyjnych do Francji.

Nauka w klasie dwujęzycznej w szkole podstawowej pozwoli na kontynuację nauki w klasie dwujęzycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, w którym od 27 lat funkcjonują takie klasy. Patronat nad nimi przez cały czas ich działalności sprawuje Ambasada Republiki Francuskiej.

Nauka w klasie dwujęzycznej w liceum daje możliwość zdawania matury dwujęzycznej.

Dwujęzyczna matura ze względu na poziom opanowania języka, otwiera drogę do studiowania na zagranicznych uniwersytetach, daje możliwość  udziału w międzynarodowych projektach i programach. Jest także świetną inwestycją w dorosłe życie.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!!!


Data wytworzenia: 2018-02-26 19:50 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-02-26 19:50 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz