..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 5

Dyrekcja oraz specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach pragniemy przypomnieć, iż jako placówka nieferyjna w sposób ciągły zapewniamy wsparcie wszystkim naszym klientom z rejonu działania. Poradnia nasza nieprzerwanie realizuje zadania statutowe.

Przypominamy, że istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z poradnią poprzez umawianie wizyt na terenie poradni, kontaktu telefonicznego pod numerem 32 2035446 lub mailowego: poradnia@ppp5katowice.eu (maile bezpośrednie do wszystkich specjalistów dostępne są na stronie www: http://www.ppp5katowice.eu w zakładce ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE - Dla psychologów, pedagogów, nauczycieli).

Zachęcamy również do korzystania z materiałów i informacji zamieszczanych na naszej stronie www: http://www.ppp5katowice.eu która zawiera odpowiednio pogrupowane materiały:

1. W zakładce: "O nas", m.in. informacje o godzinach pracy i rejonie działania

2. W zakładce: ""Oferta", m.in. informacje o diagnozowaniu, opiniowaniu i orzekaniu oraz o aktualnej ofercie terapeutycznej (plakat pdf.)

3. W zakładce: "Strefa Rodzica", m.in. wzory dokumentów do pobrania, adresy ważnych stron internetowych, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poradniki dla rodziców z szerokiego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

4. W zakładce: "Strefa Nauczyciela", m.in. wzory dokumentów do pobrania, aktualna oferta warsztatów, poradniki, adresy ciekawych stron www, tematykę z zakresu doradztwa zawodowego

5. W zakładce: "Strefa malucha (0-6 lat)", m.in. poradniki, propozycje zabaw ruchowych, ogólnorozwojowych, plastycznych, bajek terapeutycznych, ciekawych i polecanych stron internetowych z materiałami edukacyjnymi i doradczymi

6. W zakładkach: "Strefa ucznia (klasy 1-3) i "Strefa ucznia (klasy 4-6)" m.in. materiały z zakresu relaksacji, zabaw ogólnorozwojowych, ortografii, ciekawych stron edukacyjnych i poradników

7. W zakładce: "Strefa młodzieży", m.in. materiały z podziałem na Strefę EDU i Strefę PSYCHE, ortografii, doradztwa zawodowego oraz adresy cennych stron internetowych dla młodzieży

8. W zakładce: "Zagrożenie Epidemiczne", znajdują się materiały związane z radzeniem sobie w obecnej trudnej sytuacji skierowane do trzech grup: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców

9. Ponadto w ostatnim czasie powstały zakładki: "Skrzynka pytań i odpowiedzi - nauczyciel" i "Skrzynka pytań i odpowiedzi - uczeń", które są formą wsparcia poprzez kontakt ze specjalistą celem uzyskania odpowiedzi na aktualne trudne pytania związane m.in. z radzeniem sobie z izolacją, motywacją do nauki, technik relaksacji czy organizacją własnego czasu. Proponujemy ponownie zachęcić w szczególności młodych ludzi do korzystania z tej formy wsparcia poprzez przesyłanie swoich pytań i wątpliwości poprzez dostępny na stronie link.

10. Na stronie www w Aktualnościach umieszczona jest również informacja o nowopowstałej grupie "izo? - (RE)LACJA" - jest to grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży odczuwających brak kontaktu z rówieśnikami. Celem grupy jest aktywne radzenie sobie z ograniczeniem kontaktów, wymiana własnych dobrych praktyk, skorzystanie z podpowiedzi innych, przyjemne spędzenie czasu.

K O N T A K T :

P O R A D N I A P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A N R 5, TEL.: 32 203-54-46, osoby odpowiedzialne: ALEKSANDRA KONIECZNY-SIWY, WIESŁAWA BOCIAN-MISZTAL


Data wytworzenia: 2021-01-11 13:16 Autor: A.Pochl Data publikacji: 2021-01-11 13:16 Osoba udostępniająca na stronie: Bernadetta Ogórek Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-11 Osoba modyfikująca: Bernadetta Ogórek