..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 – PROJEKT CZYTELNICZY KLASY 3C

Lubimy czytać innym”- klasa IIIC

Zadaniem uczniów było wypożyczenie z biblioteki szkolnej wierszy dla dzieci Juliana Tuwima. Głównym celem projektu było przybliżenie uczniom postaci i twórczości  Juliana Tuwima. Uczniowie poznali wybrane aspekty z życia i twórczości autora, słuchali wierszy czytanych przez nauczyciela oraz nagrań multimedialnych. Dzięki temu poznali tytuły utworów, z łatwością rozpoznawali ich bohaterów. Na zajęciach wypowiadali się na temat ulubionych wierszy. Podczas trwania projektu dzieci analizowały i oceniały postępowanie bohaterów. Uczniowie, którzy lepiej czytają (a mamy takich uczniów sporo) czytali fragmenty lub całe wiersze dla dzieci pozostałym uczniom. Każde czytanie kończyło się zazwyczaj rozmową na temat przeczytanego tekstu. Poprzez czytanie uczniowie rozwijali swój zasób słów, uczyli się poprawnego języka, rozwijali wyobraźnię, wyrabiali umiejętność koncentracji, poszerzali swoją wiedzę ogólną, ćwiczyli pamięć, uczyli się odróżniać dobro od zła, wzmacniali poczucie własnej wartości, rozwijali poczucie humoru. Podsumowaniem projektu było ilustrowanie wybranych utworów, tworzenie prac plastycznych.

Koordynatorem projektu była wychowawczyni Ewa Skrzypińska.


Data wytworzenia: 2022-11-15 21:14 Autor: Aniela Ślipek Data publikacji: 2022-11-15 21:14 Osoba udostępniająca na stronie: Paweł Bankiewicz Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-15 Osoba modyfikująca: Paweł Bankiewicz