..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Konkurs Plastyczny - "Maska Karnawałowa"

KONKURS PLASTYCZNY dla klas IV - VII
„Maska Karnawałowa”

Cele konkursu:
- rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej oraz uzdolnień dzieci i młodzieży,
- pielęgnowanie tradycji karnawałowych,
- wzbogacenie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Technika pracy - dowolna (wyklejana, naklejana, wydzierana, z użyciem tkaniny, papieru, cekinów, piór itp.)
Forma pracy – przestrzenna (do noszenia/przyłożenia na/do twarzy)

Opis pracy:
- Każda praca powinna być opatrzona następującymi danymi (z tyłu maski):

- Imię i nazwisko autora,

- Klasa

Kryteria oceny:
• Trudność wykonania
• Wrażenia estetyczne (pomysłowość, atrakcyjność)
• Samodzielność wykonania (pracochłonność)

Składanie prac:
Termin składania prac: 19.01.2018

Prace konkursowe należy przekazać nauczycielom – p.Hannie Fabijanowskiej i p.Magdalenie Regulskiej-Szumlas 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Data wytworzenia: 2018-01-08 19:28 Autor: H.Fabijanowska Data publikacji: 2018-01-08 19:28 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-06 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz