..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Konkurs "Miejska Dżungla"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA POTRZEBY INNYCH”

Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Miejska dżungla”

Szanujemy każdego człowieka i otaczający nas świat, nie jesteśmy obojętni na potrzeby
i krzywdy innych.

Celem konkursu jest:

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką.
 2. Zwrócenie uwagi dzieci na problemy i potrzeby innych.
 3. Podnoszenie świadomości dzieci na temat negatywnych konsekwencji wynikających
  z obojętności.
 4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką tego zjawiska.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie:

- klas I-III (I kategoria)

- klas IV-VI (II kategoria)

 1. Pracą konkursową jest praca plastyczna dotyczącego interpretacji tematu konkursu „Nie bądź obojętny na potrzeby innych”
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4.
 3. Technika pracy jest dowolna (rysunek, malarstwo, wydzieranka itp.), z wyłączeniem grafiki komputerowej.
 4. Zgłaszane prace powinny być pracami indywidualnymi.
 5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 6. Prace składamy do 10 stycznia 2017 u p. Iwony Biskup sala 38a lub u p. Ewy Skrzypińskiej w sali nr 37a.

Data wytworzenia: 2016-12-06 20:32 Autor: I. Biskup E. Skrzypińska Data publikacji: 2016-12-06 20:32 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-27 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz