..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Konkurs międzyświetlicowy

ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KATOWICACH

Zaprasza
Dzieci z klas I –III do udziału w konkursie
na krótką formę komiksową


Świetlicowe savoir – vivre

czyli

  Dobre obycie umila życie

Cele konkursu:

 • Nawiązywanie współpracy z innymi świetlicami
 • Rozbudzanie kreatywności i twórczości dziecięcej
 • Uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, w domu, wobec starszych ludzi i w innych sytuacjach społecznych
 • Zwiększanie świadomości uczniów na temat kultury osobistej

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej
 • Dopuszcza się tworzenie zespołów złożonych z dwóch osób
 • Każdy uczestnik/ zespół przestępujący do konkursu z danego poziomu może wykonać tylko jedną pracę komiksową
 • Z danego poziomu nauczania można nadesłać nieograniczoną ilość prac (wykonanych przez różnych uczestników/ zespoły)
 • Uczestnik konkursu/ zespół może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość – zgodną z tematyką konkursu, o maksymalnej objętości 2 jednostronnych plansz (1 plansza =  1 arkusz A4 lub 1 arkusz A3). Dodatkowo każda plansza może być podzielona na nie więcej niż 6 pól.
 • Praca komiksowa powinna stanowić „historyjkę”, która ma swój początek i zakończenie
 • Prace plastyczne mogą być wykonane tylko na formacie A4 lub A3 (w poziomie lub pionie)
 • Technika wykonania prac jest dowolna (farby, pastele, ołówek…). Nie dopuszcza się wykonania prac przestrzennych i z wykorzystaniem plasteliny
 • Do każdej pracy należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1)
 • Każdą pracę należy z tyłu czytelnie podpisać (tytuł komiksu, imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła,  imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu)

Termin nadsyłania prac:

Prace należy nadesłać (donieść) do dnia 23.03.2018r. (piątek) – decyduje data stempla pocztowego na adres:

Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego w Katowicach
ul. Lompy 17

40-038 Katowice

z dopiskiem: „Świetlica szkolna- konkurs międzyświetlicowy”

Organizatorzy konkursu (osoby do kontaktu):

 1. Alicja Pohl                
 2. Dominika Janda        
 3. Paweł Bankiewicz     

Data wytworzenia: 2018-03-14 18:26 Autor: A.Pohl Data publikacji: 2018-03-14 18:26 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz