..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Kongres Oświaty Katowice 2018

10 kwietnia w Muzeum Śląskim przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w Kongresie Oświaty Katowice 2018. Tegoroczna edycja była wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego , Miasta Katowic oraz Muzeum Śląskiego. UNICEF Polska objął wydarzenie honorowym patronatem.

Głównym celem Kongresu jest wymiana poglądów, pomysłów i idei w gronie osób realizujących i odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży – nauczycieli, psychologów i pedagogów, a także dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół wszystkich szczebli.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Ponad przedmiotami”. Ideą przewodnią była interdyscyplinarność. Prowadzący wykłady i warsztaty zaprezentowali wartości i korzyści nauczania ponad dyscyplinami – nawet w ramach standardowego programu nauczania.


Integralną częścią Kongresu były warsztaty z twórcami najciekawszych interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, łączących tematy z pogranicza m.in. takich dziedzin, jak: fizyka, geografia, biologia i historia.


Data wytworzenia: 2018-04-11 18:31 Autor: M.Chwastowska Data publikacji: 2018-04-11 18:31 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz