..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Karta rowerowa 2019

Jak zdobyć kartę rowerową?
Gdy ukończysz 10 lat, możesz starać się o kartę rowerową. Z nią będziesz mógł/mogła jeździć po drogach publicznych swoim pierwszym pojazdem – rowerem.

Zanim jednak wyjedziesz na drogę, musisz poznać przepisy ruchu drogowego i opanować umiejętność jazdy rowerem. Osobą, która stwierdzi, czy opanowałeś/opanowałaś te wiadomości i umiejętności, jest nauczyciel techniki, na podstawie wiadomości zdobytych w IV klasie.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie arkusza zaliczeń. Chcąc ją zdobyć, będziesz musiał/musiała opanować i zaliczyć następujące zagadnienia:

– wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,
– obsługę techniczną roweru,
– umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
– pierwsza pomoc przedlekarska.

Egzamin na kartę rowerową jest dwuetapowy, to znaczy, że gdy zaliczysz część pierwszą egzaminu – test teoretyczny, czeka Cię część druga – test praktyczny czyli jazda rowerem.

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz dostarczyć dla nauczyciela techniki ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ z podpisaną zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
Arkusz zaliczeń dostępny jest u nauczyciela techniki.

Na egzamin praktyczny musisz stawić się z własnym rowerem lub rowerem koleżanki lub kolegi. W przypadku pozytywnego zaliczenia obu części egzaminu, będziesz musiał/musiała dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne do sekretariatu szkoły.

Termin egzaminu na kartę rowerową: 

 – część teoretyczna (test wiadomości)- odbywa się aktualnie w poszczególnych klasach
– część praktyczna (jazda rowerem)  - po zdaniu testu, odbędzie się na początku czerwca

Wszystkim zdającym uczniom życzymy powodzenia!


Data wytworzenia: 2019-05-26 15:25 Autor: T.Kubacka Data publikacji: 2019-05-26 15:25 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-26 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz