..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Ćwiczymy kompetencje kluczowe

Szkoła przystąpiła także do projektu "Szkoła kompetencji - województwo śląskie". To projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES sp.z o.o pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem jest wspomaganie dyrektorów i nauczycieli, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.


Data wytworzenia: 2018-05-22 09:51 Autor: G.Kasza Data publikacji: 2018-05-22 09:51 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-08 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz