..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Lista nauczycieli:

Bankiewicz Paweł doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, historia
Baryła Matylda biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagogika
Biskup Iwona psychologia, surdopedagogika
Bochenek Małgorzata matematyka
Brzozowska Anna pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, logopedia, surdopedagogika, filologia polska, oligofrenopedagogika, neurologopedia
Chwastowska Monika filologia angielska, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu
Ciasnocha Anna nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika
Ciosek Bernadetta matematyka, informatyka
Czekańska Mirosława filologia polska
Dubiel Małgorzata pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika
Etryk Barbara wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
Fabijanowska Hanna wychowanie muzyczne, surdopedagogika, sztuka
Folwarczny Bogumiła pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
Garbaciuk Anna filologia polska, historia, surdopedagogika
Grochoła Anna teologia
Grzegorzek-Kluczniok Małgorzata filologia germańska, edukacja wczesnoszkolna
Guzy – Biernacka Grażyna pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika
Halamska – Pawełko Magdalena nauczanie początkowe
Hospod Marta zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna elemantami tańca, teologia 
Janda Dominika pedagogika resocjalizacyjna
Jasińska Alina wychowanie fizyczne, pedagogika wczesnoszkolna i szkolna logopedia
Kałęcka Ewa oligofrenopedagogika, kulturoznawstwo, historia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo, surdopedagogika
Kantor – Szcześniak Małgorzata matematyka
Karasiewicz Aleksander pedagogika z wychowaniem fizycznym i obronnym, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Kasza Grażyna nauczanie początkowe, teologia, nauki o rodzinie, edukacja europejska, surdopedagogika
Kominowska Sabina filologia romańska, logopedia
Komorowska Anna pedagogika specjalna, surdopedagogika 
Kosińska Jolanta pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Koziorowska – Popiel Maria filologia polska
Kozłowska Elżbieta historia, surdopedagogika
Krajewska Monika teologia 
Kubacka Teresa wychowanie plastyczne, surdopedagogika, technika
Kwietniowska – Strozik Elżbieta wychowanie przedszkolne, logopedia, kształcenie zintegrowane, surdopedagogika
Langosz Małgorzata pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, tyflopedagogika
Maj Mariola chemia, matematyka, surdopedagogika
Makarewicz Adam surdopedagogika, informatyka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, matematyka
Matera Dorota pedagogika szkolna, nauczanie początkowe
Meus Danuta teologia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, informatyka
Minkina – Konc Dorota wychowanie fizyczne
Nowak Urszula pedagogika szkolna, reedukator, język angielski
Opałka Barbara filologia polska, surdopedagogika
Oszczyk Maria geografia, przyroda, surdopedagogika
Pache Kamil wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Pakuła Barbara pedagogika – edukacja elementarna, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika
Pohl Alicja socjologia, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika
Pucher Jadwiga wychowanie fizyczne, surdopedagogika
Purol Małgorzata pedagogika, kształcenia zintegrowane, surdopedagogika
Rafalski Tomasz teologia
Regulska – Szumlas Magdalena pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,  plastyka, technika
Simon – Strojny Ewa doktor nauk biologicznych 
Skrzypińska Ewa pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna
Sochacka Agnieszka filologia angielska, surdopedagogika
Stasikowska Aneta doktor nauk humanistycznych
Stępień Przemysław wychowanie do życia w rodzinie
Syrzistie Beata nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna
Szade Grzegorz wychowanie fizyczne, trener piłki siatkowej, trener lekkiej atletyki,  trener lekkiej atletyki
Szlapa Grażyna nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, teologia, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika, sztuka
Szulc Małgorzata filologia polska
Szumski Dariusz historia, wiedza o społeczeństwie
Ślipek Aniela bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, historia
Terlecka Ewa wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Tkocz Grażyna filologia romańska, informatyka i technologia informacyjna, matematyka
Toporek Katarzyna filologia polska, filologia angielska, surdopedagogika
Wojtasińska Marzena pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, surdopedagogika, oligofrenopedagogika
Wolny Patryk fizyka, matematyka