..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Bankiewicz Paweł

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Baryła Matylda

biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, surdopedagogika

Biskup Iwona

psychologia, surdopedagogika

Brzozowska Anna

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, logopedia, surdopedagogika, filologia polska, oligofrenopedagogika, neurologopedia

Chwastowska Monika

filologia angielska, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Ciasnocha Anna

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z logopedią szkolną, wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Czekańska – Markwica Mirosława

filologia polska

Dubiel Małgorzata

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

Etryk Barbara

wychowanie fizyczne, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Fabijanowska Hanna

wychowanie muzyczne, surdopedagogika, sztuka

Folwarczny Bogumiła

pedagogika wczesnoszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika

Garbaciuk Anna

filologia polska, historia, surdopedagogika

Guzy – Biernacka Grażyna

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika

Halamska – Pawełko Magdalena

nauczanie początkowe

Janda Dominika

pedagogika resocjalizacyjna

Jasińska Alina

wychowanie fizyczne, pedagogika wczesnoszkolna i szkolna logopedia

Kałęcka Ewa

oligofrenopedagogika, kulturoznawstwo, historia, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo, surdopedagogika

Karasiewicz Aleksander

pedagogika z wychowaniem fizycznym i obronnym, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kasza Grażyna

nauczanie początkowe, teologia, nauki o rodzinie, edukacja europejska, surdopedagogika

Kilianek Rafał

teologia,

Kosińska Jolanta

pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Kozłowska Elżbieta

historia, surdopedagogika

Kubacka Teresa

wychowanie plastyczne, surdopedagogika, technika

Kwietniowska – Strozik Elżbieta

wychowanie przedszkolne, logopedia, kształcenie zintegrowane, surdopedagogika

Langosz Małgorzata

pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, tyflopedagogika

Maj Mariola

chemia, matematyka, surdopedagogika

Makarewicz Adam

surdopedagogika, informatyka, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, matematyka

Meus Danuta

teologia, matematyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, informatyka

Minkina – Konc Dorota

wychowanie fizyczne

 

 

Nowak Urszula

pedagogika szkolna, reedukator, język angielski

Opałka Barbara

filologia polska, surdopedagogika

Oszczyk Maria

geografia, przyroda, surdopedagogika

Pakuła Barbara

pedagogika – edukacja elementarna, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika

Papież Grażyna

informatyka, edukacja matematyczna, surdopedagogika

 

 

Pohl Alicja

socjologia, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, surdopedagogika

 

 

Pucher Jadwiga

wychowanie fizyczne, surdopedagogika

Purol Małgorzata

pedagogika, kształcenia zintegrowane, surdopedagogika

Regulska – Szumlas Magdalena

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Šiška Aleksandra

germanistyka

Skrzypińska Ewa

pedagogika wczesnoszkolna, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Sochacka Agnieszka

filologia angielska, surdopedagogika

Staszowska Mariola

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, kształcenie zintegrowane
z logopedią szkolną i profilaktyką

Syrzistie Beata

nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna

Szlapa Grażyna

nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, teologia, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogika, sztuka

Szulc Małgorzata

filologia polska

Ślipek Aniela

bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika i metody korekcyjno – kompensacyjne, historia

Tkocz Grażyna

filologia romańska, informatyka i technologia informacyjna

Toporek Katarzyna

filologia polska, filologia angielska, surdopedagogika

Wojtasińska Marzena

pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, surdopedagogika, oligofrenopedagogika