..:: Szkoła Podstawowa nr 37 w Katowicach ::..

Kółko Krajoznawczo -Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne SP 37 zaprasza uczniów na wycieczkę do Olsztyna na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

termin – 4 listopada 2017
transport
– autokar
zbiórka –
pod szkołą 7.40
odjazd
spod szkoły 8.00
powrót ok.
17.00-17.30

Przebieg wycieczki:

  • dojazd do wsi Olsztyn, drugie śniadanie, spotkanie z przewodnikiem
  • przejście w Góry Towarne (wzgórza) połączone ze zwiedzaniem jaskini Cabanowej, Niedźwiedziej i Towarnej,
  • zwiedzanie kamieniołomu Kielniki oraz zajęcia w kamieniołomie
  • zwiedzanie ruin zamku w Olsztynie,
  • spacer po rynku w Olsztynie, będzie możliwość zakupu ciepłego posiłku oraz pamiątek
  • uczestnictwo w prelekcji na temat Jury Krakowsko-Częstochowskiej (hotel Jurajski Olsztyn)
  • udział w warsztatach „ceramika średniowieczna – zabawy z gliną” (hotel Jurajski Olsztyn)
  • powrót do Katowic

koszt - 40 zł,
ostateczny termin zwrotu zgód wraz z wpłatą to wtorek 31.10.2017.
ze sobą – ubiór turystyczny:
buty na grubej, karbowanej podeszwie, w razie niskiej temperatury getry lub rajstopy pod spodnie lub w plecaku w razie potrzeby na miejscu, polar, kurtka, czapka, szalik, peleryna, kanapki, napój, coś słodkiego, chusteczki higieniczne

Prosimy, aby dzieci miały odpowiedniej wielkości plecak, taki, aby swobodnie mieściły się w nim rzeczy wraz z kurtką.
Kieszonkowe według uznania.

Zapraszamy :)

organizatorzy : Anna Garbaciuk (sala 39), Alina Jasińska (sala 20) 518 554 695, Paweł Bankiewicz 503 768 459

Góry Towarne  to piękna grupa skał, bezleśnych ostańców wapiennych, wznoszących się nieco na północ od olsztyńskiego zamku, w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Najwyższe wzniesienie Gór Towarnych to Lisica wznosząca się na wysokość 349 m n.p.m. Nie tylko z niej roztacza się cudny widok na bardzo szeroką okolicę, głównie na lasy, wśród których m.in wyłaniają się ruiny na Górze Zamkowej w Olsztynie. Przez Góry Towarne przebiegają ważne jurajskie szlaki, w tym czerwony Szlak Orlich Gniazd. We wzgórzu znajdują się cztery jaskinie, które stanowią atrakcję dla speleologów. Wśród skał Gór Towarnych odnaleźć można całkiem spory otwór Jaskini Towarnej, zwanej też Niedźwiedzią, gdyż w przeszłości odnajdywano tu kości niedźwiedzia jaskiniowego, ale też i ślady bytności człowieka paleolitycznego.


Data wytworzenia: 2017-10-25 13:49 Autor: P.Bankiewicz Data publikacji: 2017-10-25 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: A. Makarewicz Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-05 Osoba modyfikująca: Adam Makarewicz